Effektiv og holdbar alkoholbehandling på professionelt misbrugscenter

04 januar 2019
Astrid Pedersen
Effektiv og holdbar alkoholbehandling på professionelt misbrugscenter

Alkoholisme er et begreb, som dækker over en afhængighed af alkohol, der kan udmønte sig i et decideret misbrug, hvis ikke afhængigheden holdes i ave. Rigtig mange mennesker er særligt disponeret for at udvikle denne form for substans afhængighed.

Da alkohol er nemt at få fat i i dagens Danmark, er det samtidig meget nemt at udvikle en afhængighed og et deraf følgende misbrug, som så til gengæld er utroligt svært at slippe af med. De fleste mennesker stifter på et eller flere tidspunkter i løbet af deres liv bekendtskab med afhængighed og misbrug – enten fordi de selv udvikler eet, eller fordi en nær ven eller et familiemedlem falder i.

Et misbrug er utroligt smertefuldt at være vidne til. Som pårørende føles afmagten overvældende, og de, som rammes hårdest af alkoholisme, er da også som oftest de nære familiemedlemmer og de tætte venner. Misbrugets og afhængighedens anatomi udfolder sig nemlig i reglen således, at objektet for misbruget – alkoholen, pillerne, gamblingen eller de hårde stoffer – bliver midtpunktet i den misbrugsramtes liv, således at de, som burde indtage denne plads, skubbes ud i periferien. Det er således ikke unormalt, at en alkoholiker eller anden form for misbruger mister såvel job som hjem, familie og venner på afhængighedens alter.

Kom misbruget og afhængigheden til livs med en alkoholbehandling

Hvis du eller en af dine nærmeste er kommet så langt ud i misbruget, at der ikke synes nogen vej tilbage, bør du søge professionel hjælp omgående. På Behandlingscenter Stien tilbydes effektiv alkoholbehandling, baseret på de veldokumenterede og gennemprøvede metoder i Minnesota modellen i kombination med evidens baseret individuel terapi. Hele familien kan tilbydes behandling på Behandlingscenter Stien, hvor familieforløb er en en integreret del af den dybtgående alkoholbehandling.

Du kan læse mere om alkoholbehandling og familieforløb samt kontakte de dygtige misbrugskonsulenter på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder